0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Správa počítačovej siete

Komplexné a odborné spravovanie počítačovej siete tvorí základný predpoklad pre efektívne fungovanie firemných systémov a ich častí. Celá činnosť sa skladá s jednotlivých konkrétne definovaných činností, ktorými sa dá veľmi účinne predchádzať vznikom jednotlivých problémov, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú výkonnosť a chod spoločností.

Spravovanie počítačovej siete je jedna z dôležitých služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. V tomto segmente ponúkame jednorazové úkony, ktoré sú väčšinou spojené s riešením aktuálného problému alebo permanentnú správu, ktorá zahŕňa komplexnú starostlivosť o celú sieť klienta so zameraním na jednotlivé podsystémy.

Pri spolupráci s našou spoločnosťou Vás pravidelne oboznamujeme s možnosťami optimálných riešení v nastaveniach Vašej počítačovej siete a rozvoja softwarového vybavenia. Hlavný dôraz je vždy kladený na ekonomickú stránku celej prevádzky a udržania tohto stavu.

Hlavné náplne pri starostlivosti o Vašu sieť:

 • Zabezpečenie počítačovej siete, nastavenie bezpečnostného modelu (každý užívateľ má svoje meno a heslo)
 • Zabezpečenie počítačovej siete na neoprávnený prístup z internetu (implementácie firewallu)
 • Nastavenie modelu sledovania využívania internetu a kontrola nad prevádzkou
 • Výber vhodného operačného systému na server, vzhľadom na rolu servera v topológií siete
 • Výber a nasadenie vhodného operačného systému na pracovné stanice
 • Údržba aplikácií a OS na serveroch
 • Údržba aplikácií a OS na pracovných staniciach
 • Výber a inštalácie antivírového programu v sieti
 • Dohľad nad dodržiavaním bezpečnostného modelu na sieti (pridelovanie prístupových práv a ich tvorba)
 • Evidencia hardwarového a softwarového vybavenia
 • Asistrencia a poradenstvo pri používaní IT v partnerskej spoločnosti