0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Kontakt

LIFEPC ,s.r.o.
Dolná Mičiná 67
Banská Bystrica
97401

Kontakt - objednávky, informácie o službách, servis: 0948 098 884
Kontakt - fakturácia, platby, zmluvy: 0948 363 240

Email: lifepc@lifepc.sk, informacie@lifepc.sk

Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov:
Email: gdpr@lifepc.sk
Podmienky spracúvania osobných údajov a ich ochrana

Skupinu LifePC tvoria štyri spoločnosti:

LIFEPC, s.r.o.LIFEPC.SK, s.r.o., LIFEPCMV, s.r.o. a LIFEPC.FD s.r.o.


LIFEPC, s.r.o., Dolná Mičiná 67, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 43949037, DIČ: 2022526022, IČ DPH: SK2022526022
Číslo účtu: SK0602000000003190060955

Špecifikácia účastníckeho rozhrania Ethernet, Všeobecné podmienky


LIFEPC.SK, s.r.o., Dolná Mičiná 67, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46506756, DIČ: 2023433973, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Číslo účtu: SK8102000000003098228153

Špecifikácia účastníckeho rozhrania Ethernet, Všeobecné podmienky


LIFEPCMV, s.r.o., Dolná Mičiná 67, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47616806, DIČ: 2024090244, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Číslo účtu: SK1302000000003283066854

Špecifikácia účastníckeho rozhrania Ethernet, Všeobecné podmienky


LIFEPC.FD s.r.o., Dolná Mičiná 67, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 48109452, DIČ: 2120055553, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Číslo účtu: SK9402000000003486769955

Špecifikácia účastníckeho rozhrania Ethernet, Všeobecné podmienky