0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Novinky

UPGRADE internetového pripojenia pre niektoré obce

V novembri 2013 sme upgradli chrbticový spoj, ktorý skvalitnil internetové spojenie do obcí Poniky, Hrochoť, Môlča, Sebedín, Bečov, Čerín, Horná Mičiná a Dolná Mičiná.
Bol aplikovaný spoj s prepustnosťou 300 Mbps obojsmerne v licenčnom pásme. Týmto sme skvalitnili pripojenie na internet pre našich zákazníkov v uvedených obciach.