0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Novinky

Pokrytie - Špania Dolina

Občania si môžu cez našu spoločnosť naplno vychutnať pripojenie z rýchlosťou 40/40 Mbps.